Čelična traka

Čelična traka

– Izuzetan kvalitet trake
– Za teške aplikacije
– Razne dimenzije trake

Ručno alati

Ručni alati

– Natezači i kliješta za traku
– Kombinovani alati
– Pneumatski alati

Mašine za strečovanje

Razmotači

– Mobilni razmotači
– Za različite tipove kotura
– Vrhunski kvalitet

Mašine za strečovanje

Metalne spojnice

– Različiti tipovi spojnica
– Razne dimenzije spojnica
– Vrhunski kvalitet

Čelična traka je dobar izbor za teške aplikacije !

Svaki proizvod koji treba otpremiti treba adekvatno i pakirati, što zahteva posebnu vrstu pakiranja tj. posebnu aplikaciju. Da bi se aplikacija što bolje ostvarila, treba postići maksimalne performanse trake za pakiranje, a da bi se to postiglo Euris Pack imaju u svojoj ponudi automatske mašine i dodatnu opremu uključujući metalne spojnice, ručne alate, pneumatske alate i razmotače.

Čelična traka

Čelična traka svoju najveću primenu ima u metalnoj i drvo-prerađivačkoj industriji, a Euris Pack je u mogućnosti da Vam ponudi veliki izbor traka različitih dimenzija i kvaliteta.