Metalne spojnice proizvode se kao otvorene, zatvorene i spojnice u lancu. Izbor metalne spojnice zavisi od tipa alata ili stroja koji koristimo.

Oznaka Dimenzije trake (komada)
LD 58 SCP 16 5000
LD 34 AMP 19 7200
100 P 25 1000
113 P 32 1000

 

Čelična traka - Metalne spojnice