ITW Rolle 8

Rolle 8

 

Osnovne karakteristike

  • Veoma brza I jednostavna za upravljanje
  • Fotoćelija za automatsko detektiranje visine palete
  • Precizno mjesto zaustavljanja okretnog postolja za lakši utovar i istovar
  • Program za teške i lake aplikacije
  • Podesivo zatezanje folijepomoću ručne kočnice kotača valjka
  • Rotacija okretnog postolja pomoću frekvencijskog konvektora

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 220V -240 V / 50Hz
Dimenzije okretnog postolja: 1650 mm
Nosivost okretnog postolja: 1200 Kg
Brzina okretnog postolja: 1-11 obr/min
Brzina pakiranja: 15 -20 paleta po satu
Prorez na na okretnom postolju Ne
Dimenzije kotura: < 260 mm
Funkcija predistezanja: Ne
Dimenzije stroja: 2575 x 1650 x 3000 mm
Dimenzije palete: 1200 – 1000 -2600
Težina stroja: 360 Kg