Pakiranje plastičnom trakom

PP traka

– Viskoka kvaliteta trake
– Velika otpornost na kidanje
– Za ručnu i strojnu uporabu

Pakiranje plastičnom trakom

Pet traka

– Velika otpornost na kidanje
– Za pakiranje težih aplikacija
– Za ručnu i strojnu uporabu

Pakiranje plastičnom trakom

Metalne spojnice

– Pogodne za PP/PET traku
– Različite dimenzije
– Viskoka kvaliteta spojnica

Pakiranje plastičnom trakom

Razmotači

– Pogodni za PP/PET traku
– Jednostavni za uporabu
– Viskoka kvaliteta razmotača

Pakiranje plastičnom trakom

Ručni alati

– Pneumatski i baterijski alati
– Vibraciono varenje trake
– Ubrzava proces pakiranja

Pakiranje plastičnom trakom

Strojevi

– Poluautomatski strojevi
– Automatski strojevi
– Velika brzina pakiranja

Pakiranje PP trakom

Polipropilenska traka za pakiranje (PP traka) je dobar izbor za lake i srednje teške aplikacije, uključujući paletiziranje, grupiranje, zatvaranje kutija i ojačavanje. PP plastična traka ima široku primjenu u novinskoj, kartonskoj, građevinskoj i kemijskoj industriji.

Pogodne su kako za strojnu upotrebu (na polu ili potpuno automatskim strojevima), tako i za pakiranje ručnim alatima, uz korištenje metalnih spojnica ili vibracionim varenjem.

Pogodne su kako za strojnu upotrebu (na polu ili potpuno automatskim strojevima), tako i za pakiranje ručnim alatima, uz korišćenje metalnih spojnica ili vibracionim varenjem.

Pakiranje PET trakom

Polietilenska traka za pakiranje (PET traka) se koristi za pakiranje srednje teških i teških aplikacije zajedno sa ručnim, baterijskim i pneumatskim alatima ili u djelu potpuno automatiziranih linija za pakiranje . Pet traka ima veću prekidnu čvrstoću i omogućava viši nivo zategnutosti (granice kidanja) od polipropilenske trake.